Karaman Akın Göleti

Karaman Akın Göleti
Karaman Akın Göleti Sulamasında DSİ Teknik Personeli ile Arazi Etütleri yapıldı
Tarih : 5 Ekim 2018
1
2