BARAJLAR VE GÖLETLER

BARAJLAR VE GÖLETLER

Barajlar, çok eski yıllardan günümüze kadar tarımsal alanların sulanması ve insanlığın tüm su ihtiyacının karşılanması amacı ile inşa edilen su yapılarıdır. Günümüzde modern baraj yapıları enerji üretimi ve taşkınların engellenmesi amacı ile de yapılmaktadır.

Barajlar, göletler ve hidroelektrik santraller için projelendirme hizmeti veren Çözüm Grup Mühendislik, kaliteli ve güvenilir projeler yapma hedefi ile yola çıkmıştır.

Projeler kapsamında aşağıdaki mühendislik hizmetleri verilmektedir:

  • Hidrolik çalışmalar
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Planlama Çalışmaları
  • Kati Projeler
  • Uygulama Projeleri
  • Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları
  • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
  • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • Sismik Risk Değerlendirme Çalışmaları