SULAMA VE DRENAJ

SULAMA VE DRENAJ

Özellikle tarımsal faaliyetler konusunda büyük bir öneme sahip olan sulama ve drenaj sistemleri için Devlet Su İşleri kriterlerine uygun olarak projeler yapılmaktadır. Çözüm Grup Mühendislik; sulama projelerinin hazırlanması konusunda geniş deneyime sahiptir.

Projelerin kapsamı;

  • Basınçlı Borulu Şebekeler
  • Klasik Açık Kanallar
  • Kanaletler
  • Drenaj ve Tahliye Kanalları
  • Pompa İstasyonları
  • Tüneller
  • Regülatörler
  • Sanat Yapıları
  • Su Alma Yapıları

Bu kapsamda mühendislik hizmeti olarak; ön rapor çalışmaları, sulama şebekesi tasarımı, ağ şebeke optimizasyonları, arazi etütleri, kati ve uygulama projeleri, jeolojik ve jeoteknik etütler, metraj, keşif ve yeşil dosya hazırlanması, teknik şartnamelerin hazırlanması firmamız tarafından yerine getirilmektedir.