Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım Yapım İşi

Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım Yapım İşi

KOÇARLI BAĞARASI SULAMASI 2.KISIM YAPIM İŞİ

Konum               : AYDIN

İş Veren             : BEND İnş. A.Ş. – İNELSAN İnş. A.Ş. İş Ortaklığı

İdare                   : DSİ Genel Müdürlüğü

Hizmet Süresi    : 2017 - Devam ediyor

 

Proje Tanıtımı :

Proje sahasını kuzeyde Büyük Menderes nehri ve seddeleri, güneyde Beşparmak sıra dağları çevrelemekte olup sulama alanı, doğuda Bahçearası köyünden başlayıp batıda Nalbantlar köyüne kadar devam etmektedir. Proje ile 14474 ha tarım arazisinin borulu sistem ile sulanması hedeflenmektedir.

Proje Karakteristikleri:

Su Kaynağı            :Gökbel Barajı

İletim Hattı           : Koçarlı Ana İletim Hattı

Sulama Şebekesi : Yüksek basınçlı borulu sulama sistemi

Sulama Alanı        : 14474 ha

 

Sulama alanı içerisinde toplamda 420 km uzunluğunda Ø3000’lik CTP boru başta olmak üzere muhtelif çaplarda CTP ve HDPE borular kullanılmaktadır. Toplamda 105 km uzunluğunda tahliye kanalı ile D1 ,D2 derin drenaj kanalı ve drenaj kanalındaki suları Büyük Menderes nehrine boşaltacak drenaj pompa istasyonları proje kapsamında yapılacaktır.

Hizmetlerin Kapsamı :

Uygulama Projelerinin Hazırlanması

 

1
2
3