SU KAYNAKLARI PLANLAMA

SU KAYNAKLARI PLANLAMA

Çözüm Grup Mühendislik; su kaynakları mühendisliği alanında deneyime sahip olup,  sulama, enerji, içmesuyu temini ve taşkın koruma amaçlı projelerde master plan, fizibilite ve planlama raporu çalışmaları yürütmektedir.

Fiziksel olarak gerçekleştirilecek planlamanın yanı sıra aynı zamanda çevresel ve ekonomik faktörler de ele alınmak suretiyle en doğru çözümleri sizlere sunmaktayız. Su kaynaklarının planlanması uzman olan bir kadro ile gerçekleştirilmekte ve en doğru çözümler kısa süre içerisinde sağlanmaktadır.

Çözüm Grup Mühendislik uzman kadrosu ile aşağıdaki konulara hizmet vermektedir:

 • Master Plan
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Planlama Raporları
 • Hidroloji
 • Harita İşleri
 • Arazi Sınıflandırma ve Drenaj
 • Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Jeoloji ve Doğal Yapı Malzemeleri Etüdü
 • Ekonomik ve Mali Analizler
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri