Aksaray Sarıyahşi Pompaj Sulaması Planlama Revizyonu

Aksaray Sarıyahşi Pompaj Sulaması Planlama Revizyonu

AKSARAY SARIYAHŞİ POMPAJ SULAMASI PLANLAMA REVİZYONU TEKNİK RAPORU HAZIRLAMASI VE PROJE YAPIMI

Konum               : AKSARAY

İş Veren             : BASEM Mühendislik A.Ş.

İdare                   : DSİ 4.Bölge Müdürlüğü / KONYA

Hizmet Süresi    : 2017 - Devam ediyor

 

Proje Tanıtımı :

Proje sahası, Aksaray ili Sarıyahşi ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Hirfanlı Baraj Gölünün güneyinde bulunan kasaba ve köy tarım arazilerini kapsamaktadır. Proje ile Sarıyahşi ilçesine ait brüt 2400 ha tarım arazisinin Hirfanlı gölünden pompajlı olarak sulanması amaçlanmaktadır.

Proje Karakteristikleri:

Su Kaynağı                  : Hirfanlı Barajı Gölü

Suyun Alındığı yer       : Pompa İstasyonu

Sulama Şebekesi        : Orta ve Yüksek basınçlı borulu sulama sistemi

Sulama Alanı              : 2400 ha

 

Proje hizmetleri; Planlama revizyonu teknik rapor hazırlanması, yaklaşık 62 km uzunluğundaki boru hatları ve üzerindeki sanat yapıları, yaklaşık 10 km uzunluğundaki tahliye kanalları ile üzerindeki sanat yapıları, harita ve aplikasyon işleri, jeolojik ve jeoteknik etütler, pompa istasyonu yapısını kapsamaktadır.

Hizmetlerin Kapsamı :

Uygulama Projelerinin Hazırlanması